درباره ما

اسپید کیوبر بزرگترین مرجع آموزش آنلاین روبیک در ایران.

ماجرا از آن جا شروع که من حل روبیک را از یکی از دوستانم درمدرسه به صورت ناقص یادگرفتم و بعد ها با استفاده از آموزش های بی کیفیت که با کلی در دسر از سطح اینترنت بود تونستن روبیکم رو حل کنم ، ولی زمانی که مزایای روبیک را دیدم فهمیدم ذهن من به صورت ناخود آگاه چاله های محتوای آموزشی را پر کرده و ذهن من با اینکه آموزش اصولی ندیده بود ، اما خودش به مزایای روبیک رسیده بود و کم کم تاثیر این مزایا را در زنندگیم مشاهده کردم.

من پس از این اتفاقات به این فکر افتادم که کسانی که می خواهند پیشرفت چشم گیری در ذهن خود وعملکرد آن به وجود بیا ورند ، باید آموزش اصولی و پر محتوا و کامل ببینند ، پس این فکر جرقه ای بود برای راه اندازی این وب سایت عالی که توسط برادرم طراحی شد.

خو ب شاید شما در ذهنتون می پرسین چرا پکیج های آموزشی ما فوق العاده هست؟

چون در پکیج های ما  تاکید  روی درک و فهمیدن مطالب اموزشی نه فقط حفظ فرمول . البته ما برای حفظ کردن فرمول های سرعتی هم فکری کردیم شما با تمرین های ویژه ای  که ما بهتون یاد میدیم  اون ها را می تونید خیلی خوب درک کنید.

متود های که ما به شما آموزش خواهم داد مخلوطی از جمع اوری و گزینش بهترین و خوش قلق ترین و ساده ترین فرمول هاست تا شما بتونید روبیک راخیلی سریع حل کنید.

ما در اموزش هامون علاوه بر تدریس عالی .نکات نابی از برترین کتاب ها در زمینه های مختلف برای شما میگم تا هم برای شما انگیزه ای ایجاد بشه  و هم تاثیر موثری روی شما بزاره تا بتوانید خیلی قوی به سمت موفقیت پیش برید.