دوره استارتر روبیک

25%
تخفیف

دوره استارتر روبیک

دوره ی با مطالب بی نظیر برای شروع حل روبیک که حتی به افرادی که می توانند روبیک را حل کنند پییشنهاد می شود،زیرا در آن مطالبی گفته شده که هیچ گاه به آن توجه نشده اما بسیار مهم است.
سطح استارتر
دوره غیرحضوری
100,000 تومان 75,000 تومان